Люлка в чаша кафе – пълна интерпретация

Когато в утайката от кафе забележите люлка, това може да е знак за краткотрайна радост. Все пак, символиката зависи от някои фактори, като например позицията в чашата, където сте видели този предмет. Интерпретацията не е същата, когато люлката се появи в първата, втората или третата третина на чашата, или отляво или отдясно на мястото, където устните са докоснали чашата.

Символиката можете да откриете също, ако се фокусирате на цвета на формите, които сте видели в чашата. Фигурите в чашата обикновено са плътни, т.е. черни или празни, т.е. бели. Повече за този алтернативен метод за гледане на кафе можете да намерите в раздела на статията озаглавен „Какво означава черна и какво бяла люлка в чашата?“.

Устното предание гласи, че ако искате да разберете дали някое желание ще се изпълни, в чашата с кафе трябва да оставите отпечатък от пръст. Подробното ръководство за това как се отпечатва желание в чашата и какво означава, когато люлката се появи в отпечатъка, ще бъде разгледано по-долу.

Подробно тълкуване на люлката в чашата с кафе

По-рано споменахме, че люлката може да символизира радост „за кратък ден“, но за да бъде тълкуването прецизно, трябва да се обърне внимание на това на коя позиция в чашата се е появил този предмет.

Ако сте видели люлката в първата третина на чашата, нейната символика е свързана с миналото. Люлката във втората третина на чашата сочи към нещо в настоящето, а ако сте я забелязали в третата третина на чашата, люлката може да предвестява някои бъдещи събития. Това до каква степен става дума за близко или далечно минало или бъдеще зависи от субективните чувства и преживявания на човека, на когото се гледа в чашата.

Освен това, за интерпретацията е важно също и мястото на пиене. Ако люлката се появи отляво на мястото, където устните са докоснали чашата, нейната символика е основно негативна. Люлката отдясно на позицията, където устните са докоснали чашата носи повече или по-малко положителна символика.

Празната люлка символизира щастие и успех в професионален смисъл. Ако сте видели дете на люлката, това може да предвещава ново попълнение в семейството. Ако сте забелязали двойка, седяща на люлката, това може да означава нова любов, а ако люлката е била счупена или повредена, това предсказва любовен крах. Когато в чашата се появи люлка между два дървета, това е знак, че ще се обогатите.

Люлка в долната част на чашата

Когато забележите люлката в първата третина на чашата и отляво на мястото, където устните са докоснали, това е знак, че сте загубили близък човек поради ревност. Това, което сте показвали, не е било любов, а по-скоро притежателно поведение и сега единственото, което можете да направите, е да си извадите поука от тази раздяла.

Ако сте видели люлката по-близо до дъното на чашата и отдясно на позицията на пиене, това означава, че ще възстановите контакт с някого, който в миналото е бил важна част от живота ви, но с когото дълго време не сте се виждали или чували.

Люлка в средата на чашата

Ако люлката се появи във втората третина на чашата и отляво на мястото, където устните са докоснали, това означава, че не сте щастливи. Може би сте отдавна самотни или връзката ви с любимия човек не е добра. Това е послание, че нещо трябва да се промени.

Форма на люлката в средата на чашата и отдясно на позицията на пиене означава, че трябва да бъдете доволни от постиженията си в професионален смисъл. Може би още не сте постигнали всички свои цели, но сте на прав път това да се случи.

Люлка в горната част на чашата

Когато люлката се появи в третата третина на чашата и отляво на позицията, където устните са докоснали, това може да предвещава любовни проблеми. Възможно е да прекратите дълготрайна връзка или да започнете процес на развод. За самотните това е знак, че нова любов все още не е на хоризонта.

Люлката близо до върха на чашата и отдясно на мястото на пиене показва, че скоро може да влезете в добра житейска фаза, когато става въпрос за любов. Противоречията ще изчезнат и страстта ще се върне. Хората, които дълго време са били самотни, трябва да дадат шанс на някой, който открито показва привързаност.

Люлка в отпечатъка от пръст за желание

Смята се, че от отпечатъка на пръста в утайката от кафе може да се разбере дали някое желание ще се изпълни или не. В следващата част на текста ще ви предоставим ясни инструкции как се отпечатва желанието в чашата и какво означава, когато в този отпечатък се появи люлка.

  • Желания, свързани със семейството или с домакинствата, се отпечатват в чашата с палец. Ако в отпечатъка на палеца видите люлка, това означава, че вашето желание ще се изпълни.
  • Ако желанието се отнася за работа т.е. кариера, в чашата се оставя отпечатък на показалеца. Люлка в отпечатъка на показалеца може да бъде знак, че желанието ви ще се изпълни.
  • Отпечатъкът на средния пръст се оставя в чашата за желания, свързани с еротичния и сексуалния живот. Ако в отпечатъка на средния пръст видите люлка, това, за съжаление, не предвещава изпълнение на желанието.
  • Ако сте пожелали нещо, свързано с любовта, в чашата трябва да оставите отпечатък на безименния пръст. Когато в отпечатъка на безименния пръст се появи люлка, това предвещава изпълнение на желанието ви в близко бъдеще.
  • С малкия пръст се отпечатват желания, свързани със здравето. Люлка в отпечатъка на малкия пръст може да бъде знак, че това, което сте пожелали, ще се изпълни.

Какво означава черна и какво бяла люлка в чашата?

Алтернативен метод за интерпретация на формите в утайката от кафе се основава на техния цвят. В чашата се намират плътни, т.е. черни и празни, т.е. бели фигури. Ако люлката, която сте видели, не е нито напълно черна, нито съвсем бяла, ще се тълкува цветът, от който има повече.

Значение на черна люлка

Черната люлка в чашата с кафе предвещава добри неща в живота на човека, на когото се гледа в чашата. След много стресов и тежък период, ще последва по-добра фаза. Много неща ще ви се получават, а ще имате енергия да се справите с всяко малко предизвикателство, което стои на пътя ви.

Значение на бяла люлка

Бялата люлка в утайката от кафе сочи, че сте прекалено пасивни и поради това не напредвате. Време е да се активирате и да започнете да постигате това, което желаете. Нищо няма да се случи от само себе си. Трябва да запретнете ръкави, за да бъде бъдещето ви по-добро и по-красиво.

Вашият коментар