Тенджера в чаша кафе – символика и значение

Формата на тенджерата в утайката от кафе може да има както положително, така и отрицателно значение, в зависимост от позицията в чашата, на която е попаднала. Различно се тълкува, ако видите тенджерата в първата, втората или третата третина на чашата, или пък вляво или вдясно от мястото, където устните са докосвали чашата.

До обяснението на символиката на тенджерата в остатъците от кафе в чашата може да се стигне и на базата на нейния цвят. Фигурите в чашата могат да бъдат празни, т.е. бели или запълнени, т.е. черни. Как се тълкува бялата, а как – черната тенджера в утайката от кафе, можете да откриете в подзаглавието „Алтернативно тълкуване на тенджерата в чашата“.

Особено внимание ще отделим на тълкуването на формите в отпечатъка от пръста. Нашите предци са вярвали, че в отпечатъка от пръст в чашата кафе може да се разбере дали някои желания ще се превърнат в реалност или не. Как правилно да натискате желанието си в чашата и какво символизира тенджерата в този отпечатък, потърсете в подзаглавието „Тенджера в отпечатъка за желание“.

Класическо тълкуване на тенджерата в чашата кафе

За да получите най-прецизното тълкуване на някоя форма в утайката от кафе, важно е да определите точната позиция в чашата, на която се намира. Ако сте видели тенджерата в първата третина на чашата, значението е свързано с миналото. Ако тенджерата се появи във втората третина на чашата, символиката се отнася до настоящето. Тенджерата в третата третина на чашата може да е предвестие на бъдещи събития. Тълкуването зависи от спомените и опита на човека, който гледа в чашата, дали засягат близко или далечно минало или бъдеще.

Освен това, тълкуването се влияе и от мястото на пиене. Ако сте забелязали тенджерата вляво от позицията, където устните докосват чашата, символиката е предимно негативна. Когато тенджерата се появи вдясно от мястото на пиене, значението е по-малко или повече положително.

Ако сте забелязали тенджера с капак в чашата, това предполага, че ще завършите успешно някаква работа. Тенджера без капак обикновено показва, че сте оставили нещо незавършено или непълно. Когато видите тенджера, от която излиза дим, това предполага, че трябва да внимавате с емоциите си, и да не влизате в спор прекалено нервни или ядосани. Тенджера с черпак показва, че имате нужда от помощ за решаване на някакъв проблем.

Тенджера по-близо до дъното на чашата

Ако сте забелязали тенджерата в първата третина на чашата и вляво от мястото, където устните я докосват, това символизира някакви незавършени дела от миналото. Може би не сте разрешили определена връзка докрай или постоянно избягвате някакъв проблем с надеждата, че ще се разреши от само себе си.

Фигурата на тенджерата при дъното на чашата и вдясно от позицията на пиене показва, че сте доволни, че в миналото не сте приели някакво примамливо, но фалшиво предложение. Разпознали сте, че някой се опитва да ви използва, и затова сте го/я отхвърлили без много размишление.

Тенджера в средата на чашата

Когато тенджерата се появи във втората третина на чашата и вляво от позицията, където устните я докосват, това предполага, че сте нервни. Може би трябва да завършите нещо или да направите впечатление на някого, но самочувствието ви е ниско. Във всеки случай трябва да осъзнаете, че струвате повече, отколкото си давате право.

Ако сте видели тенджерата във втората третина на чашата и вдясно от мястото на пиене, това предполага, че се чувствате добре в собствената си кожа. Доволни сте от някакъв малък успех и затова излъчвате положителна енергия.

Тенджера при върха на чашата

Ако сте забелязали тенджерата в третата третина на чашата и вляво от позицията на пиене, това може да е знак, че нещо ще трябва да се заплати. Вероятно не сте приемали достатъчно сериозно определен ангажимент, а когато най-накрая започнете да се справяте с него, ще разберете, че ще ви отнеме много енергия и време.

Ако тенджерата се появи в третата третина на чашата и вдясно от мястото, където устните я докосват, това предполага, че с помощта на близък човек ще успеете да преодолеете по-голямо предизвикателство. За щастие имате приятели, на които можете да разчитате, когато се окажете в неудобно положение.

Тенджера в отпечатъка за желание

Орална традиция казва, че в отпечатъка от пръст в утайката от кафе може да се разпознае дали някои желания ще се превърнат в реалност или не. Най-важното е да знаете как правилно да втиснете своето желание в чашката, за да получите ясно и валидно тълкуване.

  • Ако вашето желание се отнася до семейството, децата или близките роднини, тогава ще го втиснете в чашата с палец. Тенджерата в отпечатъка от палеца предвещава изпълнение на желанието в далечното бъдеще.
  • Когато желанието се отнася до професионалния живот, в чашата се втисва с показалец. Ако сте видели тенджера в отпечатъка от показалеца, възможно е желанието ви да се изпълни само ако вече започнете да работите по него. Нищо няма да се случи само от себе си.
  • Отпечатъкът от средния пръст се оставя в чашата за желания, свързани със секса, т.е. еротичния живот. Ако в този отпечатък се появи тенджера, за съжаление, това е знак, че желанието ви няма да се изпълни скоро.
  • Безименият пръст се втисва в чашата за желания, свързани с любовните отношения. Чаша с отпечатък от безимения пръст показва, че желанието ви ще се изпълни бързо.
  • За желания, свързани с здравето, в чашата се оставя отпечатък от малкия пръст. Ако в отпечатъка от малкия пръст се появи тенджера, това предполага, че желанието ви скоро ще стане реалност.

Алтернативно тълкуване на тенджерата в чашата кафе

До обяснението на скритата символика на фигурите в утайката от кафе може да се стигне и през техния цвят. Формите в чашата могат да бъдат бели, т.е. празни или черни, т.е. запълнени. Ако тенджерата във вашата чаша не е била нито напълно черна, нито съвсем бяла, за тълкуването се взема цветът, който преобладава.

Значение на бялата тенджера

Бялата тенджера в утайката от кафе може да бъде знак, че пред вас стоят няколко по-големи възможности. Това особено се отнася за хора на кръстопът в кариерата си. Ще получите примамливи оферти, вашата задача е да изберете тази, която най-много ви подхожда, т.е. онази, която има най-голям шанс за успех.

Значение на черната тенджера

Ако в остатъците от кафе сте видели черна тенджера, това предполага, че не трябва да подценявате сами себе си, т.е. да омаловажавате своите знания, усилия, труд и успехи. Много от нещата сте постигнали сами и трябва да се гордеете с това.

Вашият коментар