На какво сочи звънецът в чашата кафе?

Формата на звънец в утайката на кафе в чашата може да указва на промяна в начина на живот, средата, работата и т.н. Освен това, звънецът понякога предвещава добри новини. За да бъде обяснението възможно най-точно, е важно да обърнете внимание дали сте видели звънец по-близо до дъното, средата или върха на чашата за кафе. На интерпретацията влияе и мястото на пиене. В този случай, се тълкува различно, когато забележите звънец отляво или отдясно на мястото, където устните са докосвали чашата.

Съществува още един начин за четене на символиката на фигурите в чашата. Този алтернативен метод се основава на цвета на формата. Повече за тълкуването на фигурите по цвят ще можете да прочетете по-късно в статията.

Вероятно сте забелязали, че хора понякога оставят отпечатък в чашата и четат формите, които се появяват в нея. Защо се оставя отпечатък от пръст в чашата и какво означава, когато в този отпечатък се появи звънец, ще разберете в частта на статията със заглавие „Звънец в отпечатък от пръст за желание“.

Подробно обяснение на символиката на звънеца в чашата

За да получите точно тълкуване на звънеца в остатъците от кафе в чашата, важно е правилно да определите позицията в чашата, на която е тази фигура. Ако звънецът е бил в първата третина на чашата, символиката се отнася до нещо от миналото. Ако сте видели звънеца в средата на чашата, значението се отнася до настоящето. Звънец по-близо до върха на чашата предвещава неща, които ще се случат в бъдещето. Колко далеч във времето тълкуването се простира, зависи от личните чувства и опит на човека, на когото се гледа в чашата.

По-рано споменахме, че на интерпретацията влияе и мястото на пиене. Ако сте забелязали звънец отляво на мястото, където устните са докосвали чашата, значението обикновено е негативно. Когато звънецът се появи отдясно на мястото, където устните са докосвали чашата, интерпретацията е предимно положителна.

Църковният звънец в утайката на кафе може да предвещава добри новини и положителни промени в близкото бъдеще. Звънче на вратата указва, че може да ви посети скъп човек. Ако сте видели звънец на врата на някое животно, това предвещава неприятна изненада. Повече звънци в утайката на кафе означават, че нещо може да ви шокира.

Звънец в долната третина на чашата

Когато видите звънец близо до дъното на чашата и отляво на мястото, където устните са я докосвали, това подсказва, че прекалено много размишлявате за миналото. Истината е, че сте допуснали големи грешки, но е време да си простите, за да се съсредоточите върху настоящето и бъдещето.

Ако звънецът се появи до дъното на чашата и отдясно на мястото на пиене, това означава, че не съжалявате, че сте слушали интуицията или сърцето, вместо разума. Затова сега с усмивка си спомняте някои моменти от миналото.

Звънец във втората третина на чашата

Ако сте забелязали звънец в средата на чашата и отляво на мястото, където устните са я докосвали, това подсказва, че сами сте си най-големия враг. Съмнявате се в себе си и се саботирате. Време е да поработите върху комплексите.

Звънец в средата на чашата и отдясно на мястото на пиене указва, че имате възможност, която не бива да пропускате. Промените ви плашат, но пред вас е предизвикателство, което може да донесе много добро, при условие че съберете смелост да го приемете.

Звънец в горната третина на чашата

Ако видите звънец по-близо до върха на чашата и отляво на мястото на пиене, това предвещава лоши новини. Възможно е да чуете, че познат или позната са в проблеми, което ще ви разстрои. Ще се постараете да им окажете помощ.

Ако забележите звънец близо до върха на чашата и отдясно на мястото, където устните са я докосвали, това символизира положителна промяна. Ще чуете добри новини, които се отнасят до вашия личен или професионален живот. Очаква ви много радост и вълнение.

Звънец в отпечатък от пръст за желание

Народното предание казва, че от отпечатък на пръст в утайката на кафе може да се предскаже отговор на въпроса дали някои желания ще се изпълнят. В следващите редове ще получите детайлни инструкции как се отпечатват желания в чашата и ще разберете какво означава, когато в този отпечатък се появи звънец.

  • Ако желанието се отнася до вашия дом, семейство, деца или домакинство, тогава оставяте отпечатък от палеца в утайката на кафе. Ако в отпечатъка на палеца видите звънец, това е знак, че желанието ви ще се сбъдне в бъдеще.
  • Отпечатъкът на показалеца се оставя в чашата кафе, когато желанията са свързани с работа, т.е. кариерата. Ако в отпечатъка на показалеца се появи звънец, това подсказва, че желанието ви ще се изпълни много скоро.
  • Ако желанието ви се отнася до сексуалния живот, тогава трябва да оставите отпечатък в утайката на кафе с средния пръст. Когато видите звънец в отпечатъка на средния пръст, това може да означава, че за съжаление, желанието няма да се сбъдне.
  • С безименния пръст отпечатвате желания, свързани с любовните отношения. Ако в отпечатъка на безименния пръст се появи звънец, желанието ще се изпълни, но по-късно в живота ви и с човек, който не ви е в мислите в момента.
  • Ако сте пожелали нещо, свързано с вашето здраве или здравето на близките ви, тогава отпечатвате желанието с малкия пръст. Когато в отпечатъка на малкия пръст се появи звънец, това подсказва, че вашето желание има големи шансове да стане реалност.

Какво символизира черен или бял звънец в чашата?

Формите в утайката на кафе също могат да се тълкуват според техния цвят. Важно е да се вземе под внимание дали фигурата, която се е появила в чашата, е бяла (празна) или черна (запълнена). Ако звънецът, който сте видели в своята чаша, не е нито напълно бял, нито напълно черен, се тълкува доминиращият цвят.

Значението на белия звънец

Белият звънец в остатъците от кафе в чашата може да предвещава голяма радост в бъдещето. Вероятно ще чуете новини, които наистина ще ви зарадват. Не е изключено да бъдете поканени на сватба, кръщене или друго празненство.

Значението на черния звънец

Черният звънец в чашата указва, че в следващия период не трябва да се впускате в рискови начинания, дори и да мислите, че могат да ви донесат много ползи. По-разумно би било да вървите стъпка по стъпка, отколкото да се окажете в беда поради прекомерен риск.

Вашият коментар