Какво означава, когато в чашата с кафе виждате епруветка?

Епруветата не е толкова често мотив в утайката на кафето в чашата, но това не означава, че не носи важно послание или че няма своя символика. Тълкуването зависи от позицията в чашата, където този образ се е появил. Различно се интерпретира, когато видите епруветата в първата, втората или третата трета на чашата, или ляво или дясно от мястото, където устните са я докосвали.

До обяснение какво означава, когато видите епрувета в чашата, можете да стигнете и ако се фокусирате върху нейния цвят. Формите, които се появяват в утайката, могат да бъдат черни, т.е. изпълнени или бели, т.е. празни. Повече по тази тема ще намерите в частта на статията под заглавие „Алтернативно тълкуване на епрувета в чашата с кафе“.

Фигурите в чашата имат специално значение, когато се появят в отпечатък от пръст. Защо отпечатък от пръст се оставя в чашата и какво показва епруветата в този отпечатък ще можете да научите в подтемата „Епрувета в отпечатък от пръст за желание“.

Стандартно тълкуване на епруветата в утайката на кафе

Значението на епруветата в чашата с кафе е извлечено от тълкуването на някои други подобни форми, като се има предвид, че епруветата не е предмет, който се е използвал от древността, а е нещо, което е достигнало пълна употреба сравнително наскоро. За да бъде интерпретацията прецизна и подробна, трябва да обърнете внимание на позицията на тази фигура в чашата. Ако сте видяли епруветата по-близо до върха на чашата, значението й се отнася до миналото. Епруветата в средата на чашата показва нещо от настоящето, а когато видите този предмет по-близо до върха на чашата, тогава епруветата предсказва бъдещи събития. Несериозно би било да се говори за колко близко или далечно минало, или бъдеще става въпрос, защото това зависи от усещанията на човека, на когото се гледа чашката.

За подробна интерпретация е важно и мястото на пиене. Ако сте забелязали епруветата ляво от позицията, където устните са докосвали чашата, символиката е негативна. Когато тази форма се появи дясно от мястото на пиене, значението е предимно положително.

В общ смисъл, епруветата в утайката на кафе може да бъде знак, че сте привлекли нечие внимание, т.е. че сте оставили силно впечатление на някого. Ако сте видяли счупена епрувета в остатъците от кафе в чашата, възможно е да не сте изпълнили очакванията, които някой е имал от вас.

Епрувета при дъното на чашата

Ако сте видели епруветата в долната трета на чашата и ляво от мястото, където устните са я докосвали, това означава, че не можете да простите на някого, който ви е излъгал. Вероятно сте поверили на лъжливи обещания и вместо да се самообвинявате, че сте се оказали наивни, имате нужда да се отмъстите на този, който ви е обещал нещо, което не може да изпълни.

Епруветата по-близо до дъното на чашата и дясно от позицията на пиене означава, че благодарение на трудни житейски обстоятелства сте научили как да се борите за себе си. Преживели сте някои лоши неща, но въпреки всичко сте успели да извлечете поука.

Епрувета в средата на чашата

Ако сте видяли епруветата във втората трета на чашата и ляво от позицията, където устните са я докосвали, това означава, че чувствате тревога, защото сте под наблюдение от хора, които вероятно влияят на вашата съдба. Възприемате всичко, което се случва около вас и с вас, твърде сериозно. Време е да се отпуснете и да започнете да гледате на живота с други очи.

Епруветата във втората трета на чашата и дясно от мястото на пиене показва, че сте доволни от своя напредък. Вероятно все още не сте успели да реализирате много от своите цели, но е ясно, че сте на прав път и всичко зависи от вас.

Епрувета при върха на чашата

Ако епруветата се е появила по-близо до върха на чашата и ляво от позицията на пиене, това предсказва стресов период в живота ви. Може би ще бъдете принудени да смените работа или професия, или за по-добър живот да се преместите в друг град или държава. Във всеки случай, промяната ще ви се стори трудна.

Епруветата в третата трета на чашата и дясно от мястото, където устните са я докосвали показва, че ще спечелите от някоя неудобна ситуация. Може би няма да сте наясно колко ви помага определено предизвикателство да растете и да напредвате, но в някакъв момент ще разберете колко сте успели.

Епрувета в отпечатък от пръст за желание

Устно предание казва, че отпечатък от пръст в утайката на кафе може да даде намек дали някои желания ще се сбъднат. Най-важно е да знаете как правилно да отпечатате своето желание в чашата. Ако желанието е отпечатано с неправилен пръст, и знаците няма да бъдат напълно ясни.

  • Желания, свързани със семейство или роднини, се отпечатват в чашата с палец. Епрувета в отпечатък от палец, за съжаление, не предсказва сбъдването на желанието в близко бъдеще.
  • Ако вашето желание се отнася до професионалния живот, го отпечатвайте в чашата с показалец. Ако сте видели епрувета в отпечатъка на показалеца, това означава, че има големи шансове това, което желаете, да стане реалност. Затова трябва да бъдете търпеливи и постоянни.
  • Ако вашите желания се отнасят до еротичен живот, тогава в чашата оставяте отпечатък от среден пръст. Епрувета в отпечатъка на средния пръст предсказва сбъдване на желанието, но не с човека, за когото мислите в момента.
  • Безименен пръст се използва за отпечатък на желания, свързани с любов. Ако сте видели епрувета в отпечатъка на безимения пръст, това, за съжаление, е знак, че не трябва да очаквате сбъдване на желанието в близко бъдеще.
  • Когато желанието се отнася за личното здраве или здравето на близки хора, отпечатвайте го с малкия пръст. Епрувета в отпечатъка на малкия пръст е знак за сбъдване на желанието.

Алтернативно тълкуване на епруветата в чашата с кафе

До обяснение какво означава някой образ в чашата можете да стигнете и ако се фокусирате на неговия цвят. Епруветата във вашата чаша може да бъде черна (изпълнена фигура) или бяла (празна фигура). Ако образът не е напълно черен, нито напълно бял, се тълкува преобладаващият цвят.

Значение на черната епрувета

Черната епрувета в остатъците от кафе в чашата показва, че неправилно подхождате към някой проблем. Може би го виждате по-лошо, отколкото е всъщност. Време е да промените перспективата си и да бъдете по-креативни, за да намерите решение.

Значение на бялата епрувета

Бялата епрувета в утайката на кафе в чашата означава, че ви липсва амбиция, за да напредвате в живота. Не очаквайте добри неща да ви бъдат сервирани на тепсия. За много неща ще трябва сами да се борите.

Вашият коментар