Експлозия в чашата – скрита символика и значение

Формата на експлозията в утайката от кафе в чашата обикновено символизира чувства на измама, ревност или тъга. В някои случаи, експлозията в остатъците от кафе може да донесе радост, успех в работата или пари.

Всичко зависи от позицията в чашата и къде сте видели формата на експлозията. Различно се интерпретира, когато експлозията се появи в първата, втората или третата трета на чашата. Освен това, интерпретацията не е същата, ако експлозията се види вляво или вдясно от мястото, където устните са докосвали чашата.

Формите в утайката от кафе могат да се обясняват и по техния цвят. При това различно се тълкува, когато в чашата се появят пълни и празни фигури или форми. Подробно обяснение ще получите в частта на текста, озаглавен “На какво указва черната, а на какво бялата експлозия в чашата“.

Ако бихте искали да получите отговор на въпроса дали ще ви се изпълни някое желание, в чашата трябва да оставите отпечатък от пръст. В подзаглавието “Експлозия в отпечатъка от пръст за желание“ ще получите ясни инструкции и отговор на въпроса, който сте задали.

Подробно тълкуване на експлозията в чашата кафе

За да получите възможно най-точно обяснение на експлозията в остатъците от кафе в чашата, е важно да обърнете внимание на няколко детайла.

На тълкуването съществено влияе положението на тази фигура в чашата. Ако сте видели експлозията в първата трета на чашата, значението ѝ е свързано с миналото.

Ако експлозията се появи във втората трета на чашата, тълкуването се отнася до настоящето.

Когато експлозията се появи в третата трета на чашата, тя може да предскаже това, което ще се случи в бъдещето. Не може със сигурност да се каже колко близко или далечно в миналото или бъдещето се отнася, тъй като това зависи от личните чувства на човека, на когото се гледа в чашата.

На значението влияе и позицията на пиене. Ако сте видели експлозията вляво от мястото, където устните са докосвали чашата, значението е повече или по-малко негативно. Когато експлозията се появи вдясно от позицията на пиене, символиката често е положителна.

В увода споменахме, че експлозията може да представлява много неща. Ако сте видели експлозия в чашата със среден размер спрямо чашата, това символизира ревност.

Експлозиите, които са по-малки спрямо размера на чашата, указват измама, а когато в утайката се появи голяма експлозия спрямо повърхността на чашата, това предсказва тъга.

От друга страна, ако видите няколко експлозии в чашата, възможно е да постигнете по-голям професионален успех. Две експлозии в чашата кафе предсказват по-голяма финансова печалба.

Експлозия по-близо до дъното на чашата

Ако сте видели експлозията в първата трета на чашата и вляво от позицията на пиене, това е знак, че се справяте трудно със загуба, която сте преживели в миналото.

Все още не можете да преодолеете това и затова оставяте малко пространство за размисъл за бъдещето си.

Ако експлозията се появи на дъното на чашата и вдясно от мястото, където устните са докосвали чашата, това е знак, че не сте сбъркали, когато сте решили да промените нещо в живота си. Сега се оказва, че сте били прави.

Експлозия в средата на чашата

Когато видите експлозията в средата на чашата и вляво от позицията, където са докосвали устните, това може да бъде знак, че се тревожите за близък човек.

Възможно е член на семейството да преживява криза и не знаете как да му/й помогнете. Не пренебрегвате значението на любовта и подкрепата, която му/й предоставяте.

Експлозията във втората трета на чашата и вдясно от мястото на пиене означава, че се справяте добре със стреса. Не ви е лесно, но вярвате в положителния изход от всичко, което правите. С този оптимистичен начин на мислене можете да постигнете много.

Експлозия по-близо до върха на чашата

Ако експлозията се появи в третата трета на чашата и вляво от позицията на пиене, това предсказва проблеми и тъга в близко бъдеще.

В близкото бъдеще може да преживеете голяма загуба и ще ви отнеме време да “се възстановите“.

Експлозията в третата трета на чашата и вдясно от мястото на пиене указва, че скоро може да постигнете по-голям професионален успех.

Ще напреднете в кариерата, което ще се отрази положително на вашата финансова ситуация. Най-накрая ще имате достатъчно пари за много от своите потребности и желания.

Експлозия в отпечатъка от пръст за желание

Смята се, че от отпечатъка на пръст в утайката от кафе може да се получи отговор на въпроса дали някои желания ще се сбъднат или не.

При това е важно да знаете как правилно да оставите своя отпечатък, за да получите ясен отговор.

  • Когато желанието се отнася за дома, децата или семейството, го отпечатвате с палеца. Ако в отпечатъка на палеца се появи експлозия, за съжаление това може да бъде знак, че вашето желание няма да се изпълни още известно време.
  • Отпечатъкът на показалеца се оставя в чашата, когато желанията са свързани с работата, т.е. кариерата. Ако в този отпечатък се появи експлозия, това предполага, че желанието ви ще се изпълни, ако сте търпеливи, мъдри и трудолюбиви.
  • Ако вашето желание се отнася до секса, тогава оставяте отпечатък на средния пръст в чашата. Ако в отпечатъка на средния пръст се появи експлозия, това означава, че вашето желание ще стане реалност в по-далечно бъдеще.
  • Желанията, свързани с любовните отношения, се отпечатват с безименния пръст. Експлозията в отпечатъка от безименния пръст е знак, че има много големи шансове вашето желание да се изпълни.
  • Ако това, което желаете, се отнася до вашето или здравето на любим човек, тогава ще оставите отпечатък на малкия пръст в чашата. Когато в този отпечатък се появи експлозия, това предполага, че желанието ви скоро ще се изпълни.

На какво указва черната, а на какво бялата експлозия в чашата?

Алтернативен начин на тълкуване на някоя форма в утайката от кафе се основава на нейния цвят.

Експлозията в чашата може да бъде черна (пълна форма) или бяла (празна форма). Ако експлозията, която сте видели в чашата, не е била напълно черна, нито напълно бяла, се тълкува цветът, който доминира.

Значение на черната експлозия

Черната експлозия в остатъците от кафе в чашата предсказва по-големи житейски промени. Младите хора може да се преместят в друг град или държава заради любов или работа.

За по-възрастните, черната експлозия предсказва промени, свързани със здравето.

Значение на бялата експлозия

Бялата експлозия в утайката от кафе в чашата указва, че трябва да бъдете по-субтилни, за да получите това, което желаете. Намалете нивото на агресия и нервност и много неща ще започнат да вървят по-добре.

Вашият коментар