Бронята в чашата кафе – пълна интерпретация

Въпреки че формата на броня в остатъците от кафе в чашата често се тълкува като предстоящо страх и несигурност, тази фигура може да се интерпретира и по други начини. Преди всичко, важно е правилно да определите нейното местоположение в чашата. Различно се интерпретира, когато бронята се появи в първата, втората или третата третина на чашата, съответно вдясно или вляво от мястото, където устните са докоснали чашата.

Символиката на формите в чашата кафе може да се тълкува и на базата на тяхната цвят. Фигурите в чашата обикновено са запълнени т.е. черни или празни т.е. бели. В частта от статията със заглавие „Какво символизира черната, а какво бялата броня“ ще научите повече за този алтернативен метод на интерпретация.

В отпечатъка на пръста в чашата кафе може да се предскаже дали някои желания ще станат реалност. Как правилно да отпечатате желанията си в чашата и какво показва бронята в този отпечатък, можете да намерите в подзаглавието „Броня в отпечатъка на пръста за желание“.

Символика на бронята в чашата кафе

За да получите най-подробно обяснение за това какво означава когато в остатъка от кафе в чашата се появи броня, важно е да обърнете внимание на няколко важни детайла. Ако сте забелязали бронята по-близо до дъното на чашата, в нейната първа третина, интерпретацията се отнася за миналото. Когато бронята се появи във втората третина на чашата, тълкуването се отнася за настоящето. Бронята близо до върха на чашата, т.е. в нейната трета третина предвещава бъдещи събития. Не може със сигурност да се установи за колко близка или далечна минало т.е. бъдеще става въпрос, защото това е условено от личния опит и чувства на лицето, на което се гадае.

Освен това, важно е и да определите мястото на пиене. Ако бронята се появи вляво от позицията, където устните са докоснали чашата, значението е по-скоро негативно. Когато забележите тази форма вдясно от мястото на пиене, символиката е най-често положителна.

Когато в чашата видите броня и меч, това може да бъде знак, че сте човек, който никога не се предава. Бронята и шлемът в утайката на кафето означават, че много предпазливо подхождате към хората и вземате обмислени решения. Ако в утайката кафе се появи броня и още някаква фигура, това е знак, че трябва да се отпуснете малко, защото стресът сериозно застрашава вашето здраве.

Броня близо до дъното на чашата

Ако сте забелязали бронята в първата третина на чашата и вляво от позицията на пиене, това е знак, че сте се борили за неправилни неща в миналото. Прекалено много енергия, време и нерви сте вложили в нещо, което не е било стойностно. Добре е, ако сте научили урока, така че да не го повтаряте повече.

Когато бронята се появи по-близо до дъното на чашата и вдясно от местото, където устните са докоснали чашата, това имплицира, че вашата непоколебимост може би е била вредна за вас, защото предизвикателствата са ви изтощили. Въпреки това, времето ще покаже, че сте взели добри решения.

Броня в средата на чашата

Когато бронята се появи във втората третина на чашата и вляво от позицията, където устните са я докоснали, това означава, че сте притеснени за нещо. Възможно е да трябва да се представите в най-добра светлина пред някого, а нивото на самочувствие ви е ниско. Бъдете реалистични, но не минимизирайте досегашните постижения.

Бронята по-близо до средата на чашата и вдясно от мястото на пиене указва, че сте разбрали по трудния начин, че сте много повече от това, което някои хора, дори и вие самите мислите. Започнали сте да се обичате повече и сте на прав път да реализирате много свои идеи.

Броня в третата третина на чашата

Когато бронята се появи по-близо до върха на чашата и вляво от позицията на пиене, това имплицира, че във вашия живот ще настъпи период на несигурност. Не е изключено нещо да ви „вкара страх в костите“ и да трябва да се борите с другите, но и със собствената си психика.

Ако сте забелязали бронята в третата третина на чашата и вдясно от мястото, където устните са я докоснали, това е знак, че ще се изплати това, че не сте вярвали на всички на дума. По природа сте скептик и знаете как да разпознаете фалшиви обещания. В близкото бъдеще ще се покаже, че сте били прави, защото не сте се подали на манипулация или хубава история.

Броня в отпечатъка на пръста за желание

Нашите предци са вярвали, че от формата, която се появява в отпечатъка на пръста в утайката на кафе, може да се предположи дали някои желания ще се изпълнят или не. Въпреки това, най-важното е да знаете как правилно да отпечатате своето желание в чашата, за да получите достоверен и ясен отговор.

  • Отпечатъкът на палеца се оставя в утайката на кафе за желания, свързани със семейството или децата. Ако в този отпечатък видите броня, за съжаление това не предвещава изпълнение на желанието в близкото бъдеще.
  • Ако вашето желание е свързано с професионалния живот, в чашата оставяте отпечатък от показалеца. Когато в този отпечатък се появи броня, възможно е вашето желание да се изпълни, ако бъдете мъдри и работливи.
  • Ако искате да разберете дали едно желание, свързано със сексуалния ви живот, ще се изпълни, трябва да оставите отпечатък от средния пръст в чашата. Бронята в отпечатъка на средния пръст означава, че има малки шансове вашето желание да се реализира.
  • За желания, свързани с любовния живот, в чашата се оставя отпечатък на безименния пръст. Когато в отпечатъка на безименния пръст се появи броня, това е знак, че вашето желание ще се изпълни, но не с човека, за който в момента мислите.
  • Желанията, които се отнасят до личното здраве или здравето на близък човек, се отпечатват в чашата с малкия пръст. Ако сте видели броня в този отпечатък, възможно е вашето желание скоро да стане реалност.

Какво символизира черната, а какво бялата броня?

Алтернативното тълкуване на формите в чашата кафе се базира на техния цвят. Фигурите могат да бъдат запълнени т.е. черни или празни т.е. бели. Ако бронята в чашата не е била нито напълно черна, нито бяла, тълкува се по-доминиращият цвят.

Значение на черната броня

Черната броня в чашата кафе указва, че ще „свалите гард“ спрямо някого. Вероятно ще дадете на някого възможност да се приближи и да стане част от вашия живот.

Значение на бялата броня

Бялата броня в утайката на кафе означава, че сте изплашени. Нещо ви безпокои много, а от страх не можете напълно ясно да видите ситуацията. Разговаряйте с някого за това, което ви притеснява.

Вашият коментар